Үңкүр-Таш молибден кенчеси


Үңкүр-Таш молибден кенчеси Жалал-Абад облусунун Чаткал районунда, Чаткал кырка тоосунун түндүк-батыш капталында, Терексай шаарчасынан 40–50 км батышта, деңиз деңгээлинен 1700–2440 м бийиктикте. 1955–56-ж. издөө-чалгындоо иштери жүргүзүлгөн. Рудалануу ортоңку Таш-Көмүр мезгилинин альбиттешкен, кварцташкан жана грейзендешкен чаткал массивинин гранодиориттерин кесип өткөн, кварц тарамдары менен байланышкан. Үнкүрташ сайынын оң капталында төрт руда тулкусу аныкталган. Алардын калыңдыгы 3 мден 9 мге чейин, узундугу 10 мден 50 мге чейин. Негизги руда минералдары: молибденит, шеелит, вольфрамит, пирит. Молибдендин орточо өлчөмү 0,02–0,12%ке чейин. Руданын С2 категориясы боюнча запасы 745 миң т, болжол ресурсу 60000 миң т, молибдендинки С2–894 т, болжол ресурсу 12000 т.

2016-08-11 96 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11