Үкүрчү

Үкүрчү — "Манас" эпосундагы топоним, көпчүлүк варианттарда калмактар мекендеген жерлердин бири катары эскерилет:

Үкүрчүнүн оюнда,

Үч-Капкактын боюнда,

Үйшүнбайдын тоюнда,

Ушу күнү оюмда,

Өлтүрбөй сени тирүү алдым

Үйүңдөн байлап бир алдым (Сагымбай Орозбаков, 3. 218), — деп Көкөтөйдүн ашында Кошой Жолойго балбанга түшүп бирин-бири алдын ала опузалашып айтышканда айтат. Акбалтадан алыста калган элинин жана Кошой баатырдын кабарын уккан Манас аны издеп чыгып Ү-нүн ою аркылуу Үч-Каркырага өтөт (Саякбай Каралаев, 1. 199). Географиялык реалияда түштүк-чыгыш Казакстандагы Текес дарыясынын оң куймасы, өрөөн, тоолу аймак. Илгери кыргыздар мекендеген, кийин бугу уругунун эли жайлап келген жер.

Оставьте комментарий!

Пикириңиз текшерилгенден кийин жайгаштырылат.

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)