Үкөк асбест кени


Үкөк асбест кени Нарын облусунун Кочкор районунда, Кочкор кыштагынан 15 км түштүк батышта, Жоонарык суусунун оң куймасы – Кургакүкөк өзөнүнүн башында. 1927-ж. табылган. Кен аймагында палеозойдун сланец, акиташ чөкмө тектери жана каледондун гранит, гранит-диорит интрузиялары жайгашкан. Кен доломиттешкен акиташ тегинин интрузияга кошулган жеринде пайда болгон офикальцит зоналарында (калыңдыгы 0,3–0,5 м) жатат. Мында минералдык курамы, түзүлүшү боюнча бирдей 12 участка бар. Асбест калыңдыгы 5–10 смге чейинки майда тарамча түрүндө офикальцит зонасында кезигет. Асбест кочкул жашыл түстө, алтындай жылтылдайт. Булаларынын узундугу 0,3–2 см, анча бышык эмес, сорттуулугу төмөн. Асбесттин өлчөмү 0,67– 1,41%. Үч участкадагы болжол запасы С2 категориясы боюнча 11 миң т.

2016-08-11 76 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11