Үйрөтпөй эле койбой


Апенди шакирттерине жашы улуу адамдарга сылык мамиле кылуунун жол-жобосун айтып, көп акыл үйрөтчү экен. Кокус, бирөө чүчкүрсө, алакан чаап: «Ак чүч!» - деп жүргүлө дегенди дайым какшайт. Шакирттери анын айтканын жаза кетирбей так аткарып жүрөт. Бир күнү Апенди байкоостон кудукка кулап кетип, жардам сурап кыйкырат. Шакирттери угуп, жүгүрүп келет да аркан салып, устатын тартып чыгара башташат. Тышка жетерине аз калганда, чыйрыгып суу болгон Апенди чүчкүрүп жиберет!

Шакирттери арканды коё берип, алакан чаап, бир ооздон: - Ак чүч! - дегенче, бечара Апенди кайра кудукка чалп этип түшүп кеткен экен.

2016-05-29 1077 Апендинин жоруктары Жыргалбекова С. 2016-05-29