Үйрөнчүк чачтарач


Апенди чач алдырганы барса, чачтарачы үйрөнчүк неме экен, устарасын тарткан сайын Апендинин башын кызыл-ала кылып, кесип ала берет. Кескен сайын ал кебез баса коюп турат. Акыры Апенди чыдабаганда, туруп кетмек болот. - Коё тур, башыңдын жартысы алына элек, - дейт чачтарач. - Жартысына сен кебез сепсең, жартысына мен буудай сээп алам, - деген экен.

2016-05-29 796 Апендинин жоруктары Жыргалбекова С. 2016-05-29