Үйүн өрт алганда


Бир күнү Апендинин үйү өрттөнө баштаптыр. Кошунасы Апенди кой кайтарып жүргөн жерге чуркаган тейин жетип: - Апенди болбой куруп кал, үйүң күйүп атса, жүрүп аласың! Жүгүр тез! Эшигиңерди тарсылдатып атам, тарсылдатып атам, эч ким жок, каалганда килейген кулпу. Бол жүгүр! - деп шаштырса, Апенди камаарабай: - Эй, дос. Аялым экөөбүз акылдашып отуруп, көр оокаттын түйшүгүн бөлүшүп алганбыз. Мал таап, мал багыш менин ишим.

Үй караш аялымын мойнунда. Үйүң күйүп атат деп, сен ошого барып айт, - дептир.

2016-05-29 1084 Апендинин жоруктары Жыргалбекова С. 2016-05-29

Кун Куш22
Кыргыздын кеп созун ушундай, мааниси жок ангеме менен, баркын кетиреби..?