Үйлөнүү-салт ырлары


Үйлөнүү-салт ырлары — эки жаштын баш кошуу, кызды узатуу, тосуп алуу салтына байланышкан элдик ырлар. Мисалы, кыз узатуу кезинде жөнөп бара жаткан кызга жеңеси минтип ырдаган:Ичигим чечип кийишкен,

Ичтейим ачып сүйлөшкөн.

Көйнөгүм чечип кийишкен,

Көңүлүм ачып сүйлөшкөн.

Көйнөгүң калды иргеде,

Көңүлүм жаман бирге эле.

Чапаның калды иргеде,

Санаам жаман бирге эле.

(Элдик ырдан)

Үйлөнүү-салт ырлары лирикалык бир топ жанрды ичине камтыйт: көрүшүү ырлары, жар-жар ырлары, үйлөнүү тоюндагы "кемпир өлдү" салты менен кошо аткарылган ыр жана башкалар

2004

2016-08-11 89 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11