Үйкоёндор


Үйкоёндор (топ) — (лат. Oryctolagini) буларга кыйла түрлөр жана асыл тукумдар кирет: Анкара үйкоёну, саз үйкоёну (sylvilagus palustris), Бразилия үйкоёну (S. brasiliensis), зор ак коён, зор көккоён, өзөн үйкоёну (S. aquaticus), Европа жапайы үйкоёну (Oryctolagus cuniculus), азыркы бакма коёндордун теги, тармал куйрук үйкоёну (Pronolagus srassicaudatus), кидик үйкоён (Microlagus idachaensis), орустун арыссымак үйкоёну, көгүш-темгил үйкоён, совет суусарсымак үйкоёну, Фландр үйкоёну, Флорида үйкоёну (Sylvilagus floridanus), кара-күрөң үйкоён, шиншилласымак үйкоён, Африка үйкоёндору, жапайы үйкоёндор, Америка кылчык жүндүү үйкоёндору (уруу) (Sylvilagus).

2016-08-11 65 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11