Үйдө жок элем


Айылдын молдосу Апендини жолуктуруп алып: - Балам, түндө бир жакшы түш көрсөм, түшүмдө сен мага багылан козу энчилеп берип жатыпсың... - дейт. Анда Апенди: - Жо-жок, андай болушу мүмкүн эмес, мен үйдө жок болчумун - деп, чочуп кетет. - Үйдө болбосоң, кайда элең? - дейт молдо. - Уйкуда элем, - дептир Апенди.

2016-05-29 963 Апендинин жоруктары Жыргалбекова С. 2016-05-29