Үчүнчү жак


Үчүнчү жак – жарандык сот жүрүмүндө башка жактардын (тараптардын) доо арызы боюнча козголгон жарандык иштеги мыйзам тарабынан корголуучу кызыкчылыктары менен укуктарын коргогон жак. Ү. ж-тын 2 түрү жолугат: талашып жаткан нерсеге өзалдынча талабын билдирген жана мындай талапты билдирбеген. Биринчиси эки тарапка тең же алардын бирине жалпы негизде доо коюу менен башталып калган сот жүрүмүнө катышат. Ү. ж-тын бул түрү баардык укуктарга ээ жана доогердин баардык милдетин көтөрөт. Эгер тараптарга катыштыгы боюнча иш чечими алардын укугуна кандайдыр бир таасирин тийгизе турган болсо, экинчиси иш жүрүмүндө доогер же жоопкер тарапта болот (же өз демилгеси боюнча, тараптардын же прокурордун ырасмий өтүнүчү боюнча сот тарабынан ишке тартылат). Адатта алар өзүнө карата регрессивдүү доо коюлушунун алдыналуу максатын көздөйт. Доо негизин өзгөртүү, доо талабынын өлчөмүн көбөйтүү же азайтуу укуктарын, ошондой эле доодон баштартуу, доону таануу же өзара тынчтык макулдашуусун түзүү, сот чечимин аткарууга мажбурлоо талабын коюу укуктарын кошпогондо, Ү. ж-тын бул түрү баардык укуктарга ээ жана тараптардын баардык милдеттерин көтөрөт.

2016-08-11 78 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11