Үч жылдан кийин тигем


Апенди жүзүм тигип атса, бирөө өтүп баратып аны шакабаламакчы болот да саламдашып туруп: - Чарчагансың го, сыягы? - дейт. - Кудайга шүгүр, чарчаган деле жокмун, - дейт Апенди. - Эмне иш кылып жатасың? - деп коёт берки билмексен болуп. - Көрбөй турасыңбы? Жүзүм тигип атам. - Түшүмүн качан алам деген оюң бар? - дейт берки дагы.

- Буюрса, үч жылдан кийин. - Анда эмне эмитен тигип убара болуп атасың? Же айнып калгансыңбы? - дейт берки. - Үч жыл күтүп жүрбөй ошондо эле биротоло тикпейсиңби. Дейт да жөнөп кетет. Апенди отуруп алып, катуу ойлонот: - Ырас эле! Үч жылдан кийин мөмө байлачу жүзүмдү эмитен тигип, башым шишиптирби. Кой, акылман кишинин айтканын угуш керек - деп, ишин таштап, үйүнө кетип калган экен.

2016-05-29 169 Апендинин жоруктары Жыргалбекова С. 2016-05-29