Үч-Турпан


ҮЧТУРПАН – Чыгыш Түркстандагы орто кылымдагы шаар. Кытайча Пенчул-Выньсу деп аталган. Ал азыркы Үч-Турпан аймагында жайгашкан. «Худуд ал-Аалам» эмгегинде: «Пенчул халлуктар (карлуктар) жайгашкан аймактан орун алган, эзелки убакта анын бийлик ээси тогуз огуздар эле, азыр аны хырхыздар (кыргыздар) бийлеп жатышат» деген маалымат бар. Бул маалыматтарга караганда кыргыздар 9-кылымдын аягында эле Жети-Суу аймагынын этегинде, башкача айтканда Чыгыш Теңир-Тоодо жашашкан.

"Кыргыз Тарыхы. Энциклопедия" Бишкек 2003.

"Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору"

"И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик Педагогикалык университети"

"Башкы ред. Ү. А. Асанов, жооптуу ред. А. А. Асанканов".

"Ред кеңеш: Ө. Ж. Осмонов (төрага) Т. Н Өмүрбеков"2016-08-11 102 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11