Үч-Көл калай кени


Үч-Көл калай кени Ысык-Көл облусунун Ак-Суу районунда, Ак-Шыйрак кыштагынын түндүк тарабында, Үчкөл тоосунун түштүк этегинде жайгашкан. Кен 1964-ж. табылып, 1967-ж. геол. чалгындоо жумуштары жүргүзүлгөн. Аймактын геологиясын карбондун сланец, алевролит, кумдук, акиташ тектери жана аларды жиреп чыккан гранит интрузиялары түзөт. Чөкмө тектер интрузия менен кошулган жеринде роговиктешип, метасоматоз өзгөрүүлөрүнө дуушарланып, тектоникалык жаракалар менен тилмеленген. Мындай тилкенин эни 400–800 м болуп, интрузияны бойлой созулат. Руда тулкулары ушул тилкедеги көптөгөн тектоникалык жаракаларды бойлой жайгашкан тарам, уя, линза түрүндө. Кен минералдык курамы боюнча кварц-турмалин-касситерит-сульфид руданын тибине кирет. Руда пайда кылуучу негизги минерал–касситерит. Сульфид минералдарынын ичинен эң көбү арсенопирит, андан азыраак халькопирит, пирит кездешет. Аз өлчөмдө лёллингит, марказит, пирротин, сфалерит, галенит, висмутин ж. б. бар.

2016-08-11 139 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11