Үч кишиге төрт дилде


-Эсепке мыктысыңбы? - деп, Апендиден сурап калышат. - Айтпа! - дейт Апенди компоюп. - Анда төрт дилдени үч кишиге канткенде тең бөлүп берүүгө болот? Ошону айтчы, - дешет. - Оп-оңой эле бөлүнөт! - деп, жооп айта салат Апенди. - Экөө эки дилдеден алсын, үчүнчүсү кийин - дагы эки дилде табылганда алса эле баарына тең тиет.

2016-05-29 109 Апендинин жоруктары Жыргалбекова С. 2016-05-29