Өзүнөн сура


Апенди үйүнүн жанында отурса, кошунасы келип, учурашат да: - Апенди, таң атканча эшегиң бакырып чыкты, ал эмнеси? - деп сурайт. - Мен кайдан билем? - деп, жооп берет анда Апенди. - Эшектин өзүнөн сура деп.

2016-05-29 168 Апендинин жоруктары Жыргалбекова С. 2016-05-29