Өзүмө да жаккан эмес


Апенди айткан имиш: - Кар менен нан жегенди мен ойлоп таптым эле, бирок өзүмө деле жаккан эмес, - деп.

2016-05-29 179 Апендинин жоруктары Жыргалбекова С. 2016-05-29