Өзгөртүүчү подстанция


Өзгөртүүчү подстанция - электр тогунун жыштыгын жана фазалар санын өзгөртүүчү электр подстанциясы. Электр станциясы иштеп чыккан өнөр жайлык жыштыктагы үч фазалуу токту өзгөртүүчү подстанция туруктуу токко, же жыштыгы азайтылган (же көбөйтүлгөн) өзгөрмө токко, же бир фазалуу өзгөрмө токко айландырат. Мындай жол менен алынган туруктуу ток кубаттуу электролиз орнотмосунда (установкасында), станок жана прокат стандарын жөндөгүч электр кыймылга келтиргичте, гальваникалык ваннада, электрлештирилген транспорт тармагында, байланыш түйүнүндө ж. б. тармактарда керектелет, өзгөрмө ток жөндөлүүчү электр кыймылга келтиргичте, индукциялык ысытуу установкасында, индукциялуу эритүүчү меште ж. б. түзүлүштөрдө пайдаланылат. Бир фазалуу токтун контакттуу тармагы ж. б. бир фазалуу өзгөрмө ток менен иштейт. Өзгөртүүчү подстанция туруктуу токту аралыкка берүү линияларында линиянын башталышында үч фазалуу токту туруктуу токко жана линиянын аягында кайра өзгөрмө токко өзгөртүү үчүн колдонулат.

2016-08-11 214 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11