Өзгөртүү агрегаты


Өзгөртүү агрегаты — өнөр жай орнотмосунда (установкасында) өзгөрмө токту туруктуу токко айландыргыч. Сымаптуу өзгөртүү агрегаты трансформатордон, түзөткүч комплекттен (вентилден) жана суу же аба менен муздатуучу системалардан, жарым өткөргүчтүү өзгөртүү агрегаты трансформатордон жана жарым өткөргүчтүү прибордон (транзистор, жарым өткөргүчтүү диод, тиристор) турат. Өзүнүн компакттуулугу, ишке көз ирмемде даярдыгы, пайдалуу аракет коэффициентинин жогорулугу, башкарууга жөнөкөйлүгү жана иштөө мөөнөтүнүн узактыгы менен башка түрдөгү вентилдерден артыкчылыкка ээ. Көмөк станцияларда, темир жол сигналдарында өзгөрмө ток жыштыгын өзгөртүү үчүн айрым учурда кыймылдаткыч-генератордуу агрегат колдонулат.

2016-08-11 47 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11