Өзгөрүш оникс кени


Өзгөрүш оникс кени Талас облусунун Бакай-Ата районунда, Өзгөрүш кыштагынан 4–5 км түндүк тарапта, Нылды суусунун чатынан 3 км түндүк-батышта, деңиз деңгээлинен 2100–2200 м бийиктикте. 1980-ж. изилденген. Кен аймагын протерозой жана палеозой тектери жана алардын үстүн жаап жаткан палеоген-неогендин терриген-карбонат чөкмөлөрү түзөт. Мрамор оникси палеоген-неогендин акиташ теги менен кумдук катмарларынын чегинде линза сымал жатат. Мындагы мрамор оникси эң кооздугу менен айырмаланат. Өңү кызгылтым күрөң, кочкул күрөң болуп, жарыш кеткен ачык түстөгү катчалар кайталанат. Майда бүртүкчөлүү, жука темгилдүү. Жакшы сайкалданат. Болжол ресурсу 63,9 т.

2016-08-11 83 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11