Өзгөрүш акиташ кени


Өзгөрүш акиташ кени Талас облусунун Бакай-Ата районунда, Өзгөрүш кыштагынан 2–3 км түндүк тарапта, Эчкили тоосунун чыгыш учунда, Нылды суусунун Талас суусуна куйган чатынан 2 км жогору. 1970-ж. изилденген. Кен аймагын үстүнкү протерозойдун, палеозойдун сланец, мрамор жана алардын үстүн жаап жаткан палеоген-неогендин конгломерат, кумдук, мергель, акиташ тоотектери түзөт. Пайдалуу катмар акиташ тегинен туруп, ал палеоген-неогендин чөгүндүлөрүнүн арасында жатат. Кенде акиташ тегинин үч түрү кезигет: 1) агыш боз жана каралжын боз акиташ теги – структурасы майда бүртүкчөлүү, текстурасы брекчиялуу, блоктуулугу 202010 см, 2) ачык боз акиташ теги – текстурасы темгилдүү, структурасы майда бүртүкчөлүү. Кызгылтым тактар ар түрдүү өлчөмдөгү изометриялык формаларды берет, блоктуулугу 202020 см, 3) кызгылтым акиташ теги – текстурасы массивдүү, структурасы майда бүртүкчөлүү. Арасында тунук кальцитке толгон көңдөйчөлөр бар. Ташты кесип жылмалаганда көңдөйчөлөрдөгү кальцит кристаллдары кызгылтым акиташка укмуштуудай кооздукту берет. Блоктуулугу 0,5 м3. Жакшы сайкалданат. Кендин жалпы запасы 100 миң м3.

2016-08-11 96 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11