Өзгөрмө ток машинасы


Өзгөрмө ток машинасы — механикалык энергияны өзгөрмө токтун электр энергиясына (генератор) же өзгөрмө токтун электр энергиясын механикалык энергияга (электр кыймылдаткыч), ошондой эле өзгөрмө токтун электр энергиясын башка чыңалуудагы же жыштыктагы өзгөрмө токтун электр энергиясына өзгөртүүчү электр механизми (машинасы). Өзгөрмө ток машинасы синхрондуу жана асинхрондуу, ал эми асинхрондуу өзгөрмө ток машинасы коллектордуу жана коллекторсуз болуп айырмаланат. Синхрондуу электр машинасы көп учурда генератор катары, ал эми асинхрондуусу кыймылдаткыч катары пайдаланылат.

2016-08-11 227 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11