Өзгөн шаары


Өзгөн шаары Кыргызстандагы байыркы шаар. Шаардын биздин заманга чейинки I-II кылымда пайда болгондугу жөнүндө орто кылымдагы араб, фарси, түрк тилдеринде жазылган даректерден маалым. Азыркы мезгилде байыркы Өзгөндүк калдыгы жана архитектуралык курулуштары сакталган. Орто кылымдагы мүрзөлөрдөн табылган жазуу чегилген таштардан андагы жазуулардан шаардын тарыхы, типографиясы, экономикасы жана маданий турмушу жөнүндө маалымат алууга болот. Бул жазуулар 12-15 кылымга таандык. Орто кылымдын аягында шаардын аймагы бир кыйла кичирейип, чакан шаарга айланган.

Бабурдун китебинде Фергана 8 шаардын ичине кирген эмес. XIX кылымдын башында Кокон хандыгына өткөн Кыргызстан Россиянын курамына кошулганда Анжиян уездинин карамагына кирген. 1917-жылы октябрда Өзгөндө Совет бийлиги орнотулган. 1924-жылы Кара Кыргыз автономия областы түзүлгөндө Ош округундагы Өзгөн болушунун борбору болуп калган. 1927-жылы Өзгөн шаар статусун алган. 1930-жылдан баштап жергиликтүү маанидеги өнөр жай ишканалары, мектептери, дарылоо жана маданий агартуу мекемелери, администрациялык имараттар курула баштады. Шаардын борборунда Өзгөн архитек-туралык комплекси жайгашкан. Шаарда кургак сүт, нан, cыра жана минералдуу суу заводдору, килем жана улуттук сайма өнөрчүлүк комбинаты, элдик театр жана башкалар иштейт. Улуу Ата Мекендик согушта курман болгондорго эстеликтер тургузулган. Азыркы мезгилде Өзгөн шаары негизги план боюнча өсүүдө.

2016-12-22 792 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-12-22