Өзгөн эстеликтери


Өзгөн эстеликтери – Өзгөн шаарындагы үч күмбөз жана бир мунарадан турган архитектуралык байыркы эстеликтер. Күмбөздөрү удаа, катарлаш жайгашып, адабиятта ортоңку, түндүк жана Түштүк Күмбөз деп шарттуу аталган. Ортоңкусу XI кылымда курулган. Жалпы түзүлүшү чарчы (8,5 м Х 8,5 м ич жагынан). Үстү чамгарактуу. Порталдары бузулган. Дубалдарынын ичи ар түрдүү өсүмдүктөрдүн сүрөттөрү, ар кандай геом. чиймелер менен кооздолгон. Анда "куфи" жазуулары да бар. Түндүк-төгүсү 1153-ж. курулуп, караханилер династиясынын бир өкүлүнүн сөөгү коюлган. Бул да чарчы (7,5 м - ґ7,5м ич жагынан) жана чамгарактуу. Порталындагы кыштары түрдүүчө кооздолуп коюлган, шыбалган алебастры ар кандай оймо-чиймелер (кесүү жана терракота ыгы менен) "насх" жана "куфи" жазуулары менен кооздолгон. Түштүктөгүсүнө да караханиддер хандарынын биринин сөөгү коюлган. Ал 1186-ж. салынган. Порталы кесүү, терракота ыгы менен "насх" жана "куфи" жазуулары менен жасалгаланган. Мунара ушул күмбөздөрдүн түндүк тарабынан 100 м алыста. Азыркы бийиктиги 28 м. сырты оймо-чиймелүү алкактар менен кооздолгон. Мунара XII кылымда курулган.

2016-08-11 64 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11