Өзгөчө мыкаачылык


Өзгөчө мыкаачылык – кылмыш-жаза укугунда инсанга карата жасалган биркатар кылмыштар мүнөздөлөт (киши өлтүрүү, денсоолукка атайылап оор жана анча оор эмес залал келтирүү, зордуктоо, жанкумарын кандыруу мүнөзүндөгү зомбулук аракеттери) ж. б. айыпталуучунун өзгөчө мыкаачылык кылганын күбөлөөчү жагдайлар. Жапа тартуучуга карата кыйноо, уруп-согуу колдонулганда, курмандыкты мазактаганда, болбосо айыпталуучу алдынала билүү менен жапа чегүүчүгө өзгөчө оор азаптарды тарттыруу (тирүүлөй өрттөө, узакка суусуз, ачка кармоо ж. б.) менен жасалганда Ө. м. орун алат. Ө. м. ошондой эле күнөөлүү, аларга өзгөчө кыйноо тарттырар аңдоо менен жабырлануучунун жакындарынын көз алдында жасалганда көрүнүшү мүмкүн.

2016-08-11 70 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11