Өзгөчө экологиялык жагдай аймагы


Өзгөчө экологиялык жагдай аймагы – экологиялык абалдын бузулуусу даана байкалуу менен, суу, жер, өсүмдүк, жаныбарлар дүйнөсү жабыркап, оору-сыркоо жана өлүм-житим орточо көрсөткүчтөн бир кыйла ашып түшүп, мамлекет тарабынан экологиялык кырсык катарында ырасмий түрдө жарыяланган аймак (шаар, обулус, чөлкөм). Чарбачылык ж. б. ишмердүүлүктүн, жаратылыштагы табигый кырсыктын, же аргандай кыйроолордун натыйжасында калктын денсоолугуна, табигаттын экологиялык абалына, өсүмдүктөр менен жаныбаралардын генетикалык жактан туруктуулугуна терс таасирин тийгизип жаткандыктан, КР аймагынын айрым жерлеринде Ө. э. ж. а. жарыяланганы күтүлөт. Ө. э. ж. а. деп жарыялоо чечими КР Президенти тарабынан кабыл алынат.

2016-08-11 80 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11