Өздүк көркөм чыгармачылыгы


Өздүк көркөм чыгармачылыгы (көркөм сүрөт) – өздөрүнүн негизги кесибинен тышкары, кошумча көркөм искусство чыгармачылыгы менен шугулданган сүрөтчү-адис эмес адамдардын көркөм чыгармачылыгы. Ө. к. ч. Улуу Октябрь Социалдык революциясынан кийин пайда болгон жана совет турмушунун бир көрүнүшү болгон, ал эл массасынын кеңири эстетикалык талаптары менен маданиятынын өсүшүн чагылдырат. Совет өкмөтүнүн биринчи жылдарынан баштап завод, фабрика, мекеме, клуб, Кызыл Армиянын аскердик бөлүктөрүндө көркөм студиялар, кружоктор уюштурула баштаган жана анда миңдеген жумушчулар живопись, скульпторлук, графика, жасалга-турмуштук буюмдар көркөм өнөрлөрү менен тажрыйбалуу сүрөтчүлөрдүн жетекчилиги астында шугулдана башташкан. Өздүк көркөм студиялардын көптөгөн мүчөлөрү кийин чыгаан профессионал сүрөтчүлөргө өсүп чыгышкан. Өздүк көркөм искусствонун аскердик гүлдөп өнүгүшү кийин М. Б. Греков атындагы аскердик сүрөтчүлөр студиясын түзүүгө шарт түзгөн. Бул студия сүрөтчү-баталисттердин бир нече катарын тарбиялап чыгарган. Өздүк көркөм искусствонун материалдарында ири, жыл сайын өткөрүлүүчү көргөзмөлөр кээде бүткүл союздук масштабда өткөрүлүп турган.

2016-08-11 52 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11