Өздүк камсыздандыруу келишими


Өздүк камсыздандыруу келишими – бир тарап (камсыздандыруучу) төлөп берүүчү төлөмдү (камсыздандыруу сыйлыгын) келишимде айтылгандай, экинчи тараптын (камсыздануучунун) же келишимде көрсөтүлгөн жарандын (камсыздандырылган жактын) өмүрүнө же саламаттыгына зыян келгенде, белгилүү куракка чыкканда же анын жашоосунда келишимде каралган окуя (камсыздандырылган окуя) келип жеткенде бир ирет же мезгил-мезгили менен төлөп берүүгө (камсыздандыруу кошундусун) милдеттенген келишим. Камсыздандыруу кошундусун алуу укугу келишим пайдасына түзүлгөн адамга таандык. Ө. к. к. эгер келишимде пайда көрүүчү катары башка адамга көрсөтүлбөсө гана, камсыздануучунун пайдасына түзүлдү деп эсептелет. Келишим боюнча камсыздандырылган адам каза болуп калса, андан башка пайда көрүүчү көрсөтүлбөсө, анда камсыздандырылган адамдын мураскорлору пайда табуучу болуп калат.

2016-08-11 68 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11