Өз баасына


Базарга алып чыгып, сатып бер деп Апендиге бирөө көйнөк берет. Көйнөк уурдалган көйнөк эле, аны Апенди билген экен. Базарга барса, эл жык-жыйма, жөөлөшүп жүргөндө, көйнөктү уурдатып жиберет да үйүнө келет. Аңгыча көйнөк берген неме жетип келип, көйнөктү эмнеге саттың дейт Апендиден. Анда Апенди: - Бүгүн соода начар - деп, жооп айтыптыр. - Сен көйнөктү эмне баа менен алсаң, мен да ошо баа менен бердим.

2016-05-29 109 Апендинин жоруктары Жыргалбекова С. 2016-05-29