Өз ара бир маанилеш дал келүүчүлүк


Өз ара бир маанилеш дал келүүчүлүк - эки көптүктүн элементтеринин арасындагы дал келүү, мында биринчи көптүктүн ар бир элементи экинчи көптүктүн бир гана элементине дал келет, демек биринчи көптүктүн түрдүү элементине экинчи көптүктүн түрдүү элементтери жана экинчи көптүктүн ар бир элементи биринчинин кээ бир элементине дал келтирилет. Бул дал келүүчүлүк симметриялуулук жана транзиттүүлүк касиеттерге ээ. Эгерде багытталган түз сызыктагы ар бир х чекитине анын аралыгын кандайдыр бир белгиленген 0 чекитине чейин дал келтирип койсо, анда түз сызыктагы чекиттер менен чыныгы сандардын арасында өз ара бир маанилүү дал келүүчүлүк алынат.

2016-08-11 62 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11