Өтүкчөн укташ керек


Апендинин бир кошунасы: - Түндө түшүмдө жолдо баратсам, бутума мык кирип кетип, аябай катуу ооруду, - деп жалакайланат. Анда Апенди: - Өтүкчөн уктап жүр, - деген экен кошунасына.

2016-05-29 123 Апендинин жоруктары Жыргалбекова С. 2016-05-29