Өсүү жана өзгөрүү (10)


АКШ жарандык согуштан кийинки жылдарда баралына жете баштады. Кыштак чек аралары бара-бара жоюлуп, агрардык республикадан шаардык мамлекет болуп чыга келди. Ири фабрикалар, болот эритүүчү заводдор, трансконтиненттик темир жолдор курула баштады. Шаарлар тез өсө баштады. Мындай мүмкүнчүлүгү кеңири жерде жаңы турмуш куруу үчүн миңдеген элдер башка жерлерден келе баштады.

2016-05-29 395 АКШнын кыскача тарыхы Жыргалбекова С. 2016-05-29