Өрүк жештин тартиби


Апенди базардан өрүк сатып келип, аялы экөө жей баштайт. Апенди өрүктүн данегин кошо жутуп ийип атканын аялы байкап: - Ачарчылыктан жаңы чыккансыбай, данегин ташта, антип жебейт, - дейт. Анда Апенди: - Өрүк саткан кишиде да акыл бар. Антип жебесе, данегин кошо сатпай бөлөк сатат эле го, - дептир.

2016-05-29 109 Апендинин жоруктары Жыргалбекова С. 2016-05-29