Өрдөктүн сорпосу


Булакта өрдөк жүргөнүн көрүп, Апенди жок дегенде бирин кармап калганы чуркайт. Өрдөктөр уча качат. Апенди булактын жанына отуруп алып, сууга нан малып жей баштайт. Жанына бирөө келип: - Эмне отурасың? - дейт. Десе, Апенди: - Өрдөктүн сорпосуна нан чылап жеп отурам, - деп жооп берген экен.

2016-05-29 105 Апендинин жоруктары Жыргалбекова С. 2016-05-29