Өнөкөт кылмыш


Өнөкөт кылмыш – кылмыштардын кайталануу түрү. КР кылмыш-жаза мыйзамдарына ылайык, мурда да атайылап кылмыш жасагандыгы үчүн соттуулугу бар адамдардын кайрадан атайылап кылмыш жасоосу Ө. к. катары түшүндүрүлөт. Ө. к. КР кылмыш-жаза мыйзамдарында каралган негиз боюнча жана чекте кыйла катуу жазага алып келет. Төмөнкү Ө. к-тар кооптуу болуп саналат: 1) атайылап кылмыш жасагандыгы үчүн эркиндигинен ажыратылып жаткан адам мурда атайылап кылмыш жасагандыгы үчүн 3 ирет эркиндигинен ажыратылган болсо, 2) оор кылмыш жасаган адам мурда 2 ирет оор кылмыш жасагандыгы үчүн соттолгон болсо. Төмөндө Ө. к-тар өзгөчө коркунучтуу болуп саналат: 1) атайылап кылмыш жасагандыгы үчүн эркиндигинен ажыратылып жаткан адам мурда ушундай эле оор кылмышты жасагандыгы үчүн 3 же андан көп ирет соттолгон болсо, 2) оор кылмыш жасаган адам эгер мурда дагы 3 ирет оор кылмыш жасагандыгы же 2 жолу өзгөчө оор кылмыш жасагандыгы үчүн соттолгон болсо, 3) өзгөчө оор кылмыш жасаган адам эгер мурда дагы өзгөчө оор кылмыш жасагандыгы үчүн соттолгон болсо.

2016-08-11 78 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11