Өмүрова Жамыйкат Орозбековна


Жамыйкат Орозбековна Өмүрова (т. к. 1969-жылдын 22-декабры) - кыргыздын заманбап тарыхчы айымы, тарых илимдеринин кандидаты, доцент, КУУнун кафедра башчысы.

Жамыйкат Орозбековна Өмүрова 1969-жылдын 22-декабрында Кыргызстандын Нарын облусуна караштуу Кочкор районундагы Шамшы айылында туулган.

1977-1988-жылдары Шамшы айылындагы орто мектепте окуп, ийгиликтүү аяктаган.

1989-жылы Кыргыз улуттук университетинин тарых факультетине окууга кирген.

1994-жылы Кыргыз улуттук университетинин тарых факультетин кызыл диплом менен аяктаган.

2003-жылы КУУда тарых илимдери боюнча кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргогон.

Илимий жетекчиси - маркум профессор Закир Эралиев болгон.

2010-жылдан тартып КУУнун Чөлкөм таануу кафедрасынын башчысы.

2010 – ж. КУУ нин Окумуштуулар кеңеши тарабынан докторлук диссертациясынын темасы бекитилген. Азыркы мезгилде диссертациясы боюнча тарыхый булактардын үстүндө иш алып барууда. Жамыйкат Орозбековна өз ишинде педагогикалык кесипке жоопкерчиликтүү мамиле кылуу менен мыкты жөндөмдүүлүгүн, принципиалдуулугун жана ишти уюштура билгендигин көрсөтө алды. Тарых жана чөлкөм таануу факультетинин "регионоведение" адистигинин студенттерине: "Изилденип жаткан региондордун тарыхы", "Эл аралык мамилелердин теориясы", "Изилденип жаткан региондордун эл аралык мамилеси жана тышкы саясаты", "Кесипке кириштүү", " Жаран таануу ", ж. б. сабактарды өтүүдө. "Регионоведение" адистигинин магистранттарына "Мамилекеттин укук системасы", "Чөлкөм таануунун олуттуу маселелери" ж. б. атайын курстарды окутуп келүүдө.

1 окуу куралы, 3 студенттер үчүн методикалык көргөзмө жана 30дан ашуун илимий макалалардын автору.

2016-08-11 79 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11