Өмүралиев Асанбек (Арсен)


Өмүралиев Асанбек (Арсен) - (7. 12. 1933, Рыбачье (азыркы Валыкчы) 9. 2. 2003, Бишкек) театр жана кино актёру. Кыргыз ССРинин эл арт. (1977). Пржевальск шаарындагы № 4 кесипчилик окуу жайын бүтүрүп (1949), заводдо слесарь-моторист (1949-51), Тянь-Шандагы Арсы геол. чалгындоо партиясында моторист(1951-52)болуп иштеген. 1952-54-ж. М. Күрөңкөев атындагы музыкалык окуу жайынан, 1954-57-ж. Москвадагы A. В. Луначарский атындагы мамлекеттик театр институтунан окуган. Чыгармачылыгын 1957-ж. Кыргыз мамлекеттик драма театрында баштаган. Өмүралиевдин аткарган ролдоруна актёрдук ички эргүү менен сырткы плаетиканын шайкештиги мүнөздүү. Негизги ролдору: Ысмайыл, Танабай (Ч. Айтматов, «Бетме-бет», «Гүлсарат»), Казанец (А. Софронов, «Ашпозчу аял»), Эдмунд, Тибальт (У. Шекспир, «Король Лир», «Ромео менен Жульетта»), Чацкий (А. Грибоедов, «Акылдан азап»), Арстанбек (К. Маликов, «Бийик жерде»), Нурдин, Атабаев, Дадый (Т. Абдумомунов, «Абийир кечирбейт», «Жыгылган оогонго күлөт», «Ашырбай»), Семёнов-Тян-Шанский (А. Токомбаев «Өлбөстүн үрөнү»), Дербиш (М. Карим, «Ай тутулган түндө»), Чаргын (Ш. Садыбакасов, «Ак боз ат»), Алексей (В. Вишневский, «Оптимисттик трагедия») ж. б. Киного да тартылган («Муз жүрөк жөнүндө баян», «Алыскы тоолордо», «Артыбызда Москва», «Тянь-Шань кызы», «Көчүп жүргөн фронт», «Улан» ж. б.). 1992-ж. Вишкек шаардык драма театрын (азыркы А. Өмүралиев атындагы Бишкек шаардык театры) негиздеп, өмүрүнүн акырына чейин анын директору болуп иштеген.

2016-08-11 83 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11