Өмүр бою каралашуу менен багуу келишими


Өмүр бою каралашуу менен багуу келишими – киреше алуучу – жаран өзүнө тийиштүү турак үйүн, ижарасын, жер участогун же башка түбөлүк (кыймылсыз) мүлкүн киреше кийирүүчүгө өткөрүп берүүчү, ал аны же ал көрсөткөн үчүнчү адамды өмүр боюу багуу менен алган нерсени да кароого милдеттенген келишим. Киреше төлөөчүнүн милдетине өмүр боюу багып, кароо менен ал жарандын жашоого, ичип-кийинүүгө карата болгон муктаждыктарын камсыз кылуу, эгер талап кылынса, анын денсоолугуна кам көрүү жана оорулууну жакшы багууну да өзүнө камтуусу мүмкүн. Ө. б. к. м. б. к. өмүр боюу багуу менен кароонун баардык көлөмү аныкталууга тийиш. Киреше төлөөчү өзүнө өмүр боюу кароо менен багууну камсыз кылууга берилген түбөлүк (кыймылсыз) мүлктү киреше алуучунун алдынала макулдугу менен күрөөгө берүүгө же башка ыкма менен өз ээлигинен ажыратууга, убарасынан кутулууга акылуу. Ө. б. к. м. б. к. киреше алуучунун өлүмү менен бүтөт. Калган учурда ага карата түбөлүк рента эрежеси колдонулат (кара:Рента келишими).

2016-08-11 90 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11