Өлүм баасы


Апенди алыс жактагы бир шаарга барат. Аяктын падышасы чет элдик киши өлсө, көмөөрүнө сексен дирхем берерин угуп, акчасы түгөнгөн күнү Апенди падышага келет да: - Шаарыңарда чет элдик бирөө өлсө, ар бир өлгөн чет элдик үчүн сексен дирхемден теңге берет деп уктум. Ошондой чет элдиктин дал өзүмүн, өлөрүмө чейин эле акчага муктажмын. Сексен дирхемдин кыркын мен өлгөндөн кийинкиге калтырып, кыркын азыр бердирип тур, - дейт. Падыша Апендинин айтканына көнүп, кырк дирхем санаттырып берет. Анча-мынча күндөн кийин Апенди падышага дагы келет да: - Шаарыңардан кетмей болдум.

Быякка эми өлөөр өлгөнчө келбейм. Баягы сексен дирхемдин калган кыркын бердирип койсоң экен, аласамды калтырбай так кетейин, - дейт. Апендинин сөзүн падыша туура көрөт да, кырк дирхемди дагы бердирип, жолуна салат.

2016-05-29 150 Апендинин жоруктары Жыргалбекова С. 2016-05-29