Өлүктүн жини


Айылдын молдосу менен Апенди уруша кетет. Көп өтпөй молдо каза таап өлөт. Жаназасын Апендини оку десе, Апенди бою качып: - О, жок, экөөбүз чырлашып калганбыз, жаназасын мен түшүрсөм, укпай кыжырланат мунуңар, - дептир.

2016-05-29 102 Апендинин жоруктары Жыргалбекова С. 2016-05-29