Өлүккө мүйүз кайдан чыккан


Апенди ойноо бала кези экен, эртең менен көчөгө чуркап чыкса, дарбазанын түбүндө бир өлүк жатат. Апенди өлүктү сүйрөп барып, короосундагы кудукка салып жиберет да, өзү ойноп кетет. Уулунун оозу бош экенин атасы жакшы билчү, ошондуктан ал бир эчкисин мууздап ийип, кудукка таштайт да, аяктан өлүктү алып чыгып, көөмп салат. А Апенди болсо, ким көрүнсө эле, өлүк таап алып, кудукка ыргытып ийдим деп мактана берип, жердин баарына жайып жиберет. Кабар өлүктүн туугандарына жетет, алар далайдан бери өлгөн кишинин дайнын биле албай убара болуп жүрүшкөн экен, Апендини суракка ала башташат: - Өлүктү кайда каттым дедиң? - Кудукка салып ийгем - деп, Апенди тигилерди үйүнө ээрчитип барып, өлүктү көрсөткөнү өзү кудукка түшөт. Караса өлүктүн мүйүзү бар. Аны көрүп: - Силердин өлүк мүйүздүү беле? - деп, кудуктан кыйкырат...

Сыртта тургандар баланын апендилигине күлүп, таркап кеткен экен.

2016-05-29 162 Апендинин жоруктары Жыргалбекова С. 2016-05-29