Өлөңдөр (Juncacleal)


Өлөңдөр (Juncacleal) - өсүмдүктөрдүн бир үлүштүүлөр классынын тукуму. Тамыры сойлоп өсүүчү бир же көп жылдык чөп. Сабагы тик өсөт, көндөй. Жалбырактары негизинен тамыр моюнчасына чогулган, алар жалпак же түтүкчөдөй. Гүлдөрү 6 жашыл желекчелүү, аталыгы 3 же 6. Үстүнкү бир же 3 уялуу энеликтүү. Мөмөсү кургак жаңгакча, калканчадай, чатырчадай, калемчедей, шыпыргыдай топ гүлү сабактын чокусунда жайгашкан. Жер жүзүндө өлөңдөрдүн 2000ден ашуун түрү мелүүн алкактын бардык аймагында таралган. Кыргызстанда 2 уруунун (өлөң чөп, кугал) 17 түрү өрөөндөрдө, бийик тоодогу саздарда, нымдуу жерде, суу, булак, көл жээктеринде, шалбаада, мөңгүгө жакын кумайларда, карагай токойлорунда өсөт. Айрым түрлөрү жыш өсүп, бир өнчөй шиберди пайда кылат. Мал жакшы оттой турган жазгы, кышкы, кеч күздөгү табигый тоют. Кургап, кышында кар басып калган жалбырактарын жылкылар карды тээп, оттойт.

2016-08-11 83 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11