Өлкө ичиндеги конфликт (8)


1850-жылы АКШ эки океандын ортосунда созулган географиясы, табигый ресурстары жана өнүгүүсү боюнча бири-биринен айырмаланган региондордон турган чоң өлкө болуп калган. Жаңы Англия жана Ортоңку Атлантика штаттары финансылык, коммерциялык жана мануфактуралык негизги борборлор болуп калды. Негизги продукция болуп текстиль жана кийим-кечек, таарылган жыгач жана машина тетиктери эсептелген. Деңиз соодасы өсүп өнүктү. Түштүк штаттары негизинен кулдардын жардамы менен айыл чарбачылык, тамеки, кант жана пахта өнүктүрүү менен алектенген.

2016-05-29 315 АКШнын кыскача тарыхы Жыргалбекова С. 2016-05-29