Өлгүм келбейт


Темирлан сураптыр Апендиден: - Чынынды айтчы, Апенди, падыша болгуң келеби? - деп. - Кудай анын бетин ары кылсын, жаныман аша кечипминби? - дейт Апенди. - Эмне үчүн? - деп, эмир таңыркайт. - Мен ушу жашка келгенимде эле эки падышанын өлгөнүн көрдүм.

Буюрса, көзүм өткөнчө дагы экөө жөн эле өлөт. Ал эми падышалардын бири да Апендинин өлгөнүн түк көрө элек - деп, жооп айткан дейт Апенди.

2016-05-29 153 Апендинин жоруктары Жыргалбекова С. 2016-05-29