Өлдү


Оюнчулардын саны 2—4 киши.

Оюн аянтчада өткөрүлөт.

Оюнда колдонуучу аспаптар - чүкөлөр.

Диаметри 3—5 м. келген тегерек сызылат. Тегеректин ортосуна оюнчулар 5тен чүкөлөрдү бир катар кылып тизишкенден кийин оюндун шарты жөнүндө сүйлөшүп алышат.

Оюнчулар кезектери келгенде бирден тегеректин сыртында турушуп абалак менен тегеректин ортосунда тизилген чүкөлөрдү атып алганга аракеттенишет. Эгерде кезектеги оюнчу абалак менен ортодогу чүкөгө тийип эле кетсе, ал чүкө «өлтүрүлгөн» болот. Ал оюнчу «өлтүрүлгөн» чүкөнү утуп алгандан кийин калган чүкөлөрдү жаңылып калгыча абалак менен урууга мүмкүндүк бар. Эгерде жаңылыш калса, оюндун кезеги кийинкисине өтөт. Казынадагы чүкөлөр «өлтүрүлүп» бүткөндөн кийин, оюнчулар кайрадан чүкөлөрдү чогулушуп оюнду алар каалаган убакытка чейин уланта беришет. Кеп чүкөлөрдү «өлтүрүп» утуп алган оюнчу жеңүүчү болот.

Бир бирине тоскоолдук кылууга, оюндун кезегин бузууга, «өлтүрүлгөн» чүкөлөрдү алууга болбойт.

Күч тарбияланат, кыймылдарды так аткарууга, мээлөөгө үйрөтөт.

2016-08-11 53 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11