Өлчөө өзгөрткүчү


Өлчөө өзгөрткүчү - өлчөнүүчү чоңдукту иштетүү, сактоо, андан ары өзгөртүп түзүү, индикациялоо жана берүүгө ыңгайлуу болгон башка чондукка же өлчөө сигналына өзгөртүүчү тех. каражат, бирок оператор түздөн түз кабыл албоочу нормаланган метрол. мүнөздөмөлөргө ээ. Өлчөө өзгөрткүчү кандайдыр бир өлчөө приборунун (өлчөө орнотмосу, өлчөө системасы ж. б.) курамына кирет же кандайдыр бир өлчөө каражаты менен бирге колдонулат. Өзгөртүп түзүү мүнөзү боюнча аналогдуу (бир аналогдуу чоңдукту башка аналогдуу чоңдукка өзгөртөт), аналогдуу-санариптик (аналогдуу өлчөө сигналын санариптик кодго өзгөртөт) жана санариптик-аналогдуу (сан кодун аналогдуу чоңдукка өзгөртөт) болуп бөлүнөт. Өлчөө тизмегинин орду боюнча баштапкы (өлчөнүүчү физикалык чоңдуктун түздөн түз таасир этүүчү) жана аралыктык өлчөө өзгөрткүчү (өлчөө тизмегинде баштапкы өзгөртүп түзгүчтөн кийин орун алган) болот. Констр. жактан обочолонгон баштапкы өлчөө өзгөрткүчү бергич (датчик), иондоштуруучу нурланууларды өлчөө жаатындагы билдиргич детектор деп аталат. Ошондой эле берүүчү (өлчөө маалыматынын сигналын аралыктан берүүчү), масштабдуу (чоңдуктун өлчөмүн же өлчөө сигналын берилген санда өлчөйт) деген түрлөрү да бар. Иштөө принциби боюнча генератордук жана параметрдик болуп айырмаланат.

2016-08-11 52 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11