Өлчөө каражаттары


Өлчөө каражаттары - механикада машина тетиктеринин өлчөмдөрүн ж. б. параметрлерин өлчөөчү аспап (курал) жана приборлор. Өлчөө каражаттары төмөнкүдөй айырмаланат: майда сызыктуу (сызгыч, рулетка, штангенаспап), микрометрдик (микрометр, нутромер, глубиномер), рычаг-механикалуу (миниметр), рычаг-тиштүү (микрометр), тиштүү (индикатор), пружиналуу (микрометр), интерференциялык (интерферометр), пневматикалуу (пневматикалык өлчөөчү прибор), электрдик (электрлештирилген өлчөө прибору). Көптөгөн өлчөө каражаттары түрдүү консттрукциялар менен айкалыштырылып жасалат: рычаг-микрометрдик (рычаг-микрометр), рычаг-оптикалуу (оптиметр, ультраоптиметр), рычаг-электрдик электрконтакттуу бергич (датчик), пневмоэлектрдик пневмоэлектрдик бергич (датчик) ж. б. Механикалаштыруу денгээли боюнча — автоматтык эмес, жарым автоматтык жана автоматтык болот. Ошондой эле өлчөө каражаттары стационардык жана көтөрүп жүрмө түрүндө жасалат.

2016-08-11 68 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11