Өлчөмдөгүч (дозатор)


Өлчөмдөгүч (дозатор) - суюк жана чубурма материалдарды белгилүү өлчөмдө же көлөмдө автоматтык түрдө өлчөөчү түзүлүш. Өлчөмдөгүч салмактык жана көлөмдүк болуп айырмаланат. Салмактык бирдиги килограмм (кг), көлөмдүк бирдиги метркуб (мл) менен берилет. Өлчөмдөгүчтөр кол менен жана автоматтык түрдө башкарылып, үзгүлтүктүү жана үзгүлтүксүз иштейт. Өлчөмдөгүчтүн тиби технологиялык процесске жана материалдын касиетине жараша тандалат. Иштешине жана өлчөнүүчү материалдын түрүнө жараша бир компоненттүү жана көп компоненттүү Өлчөмдөгүчтөр болот. Өлчөмдөгүч курулуш материалдар өндүрүшүндө, металлургияда, тамакаш, химиялык, фармацевтика ж. б. өндүрүш тармактарында, соода тармагында, лабораториялык практикада пай даланылат.

2016-08-11 68 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11