Өлчөгүч прибор


Өлчөгүч прибор - өлчөнүүчү чоңдуктун сан маанисин түздөн-түз көрсөтүүчү (эсептөөчү, каттоочу) өлчөө каражаты. Аналогдуу өлчөгүч прибор эсептөө шкаласы менен, сандуу өлчөгүч прибор цифралуу эсептегич түзүлүш менен жабдылат. Көрсөтүүч ү өлчөгүч прибордун көрсөтүшү көз менен бааланат, ал эми каттагыч өлчөгүч прибордун өлчөө натыйжасын атайын кагазга чийгич түзүлүш менен жүргүзүлөт. Каттагыч өлчөгүч прибор өзү жазгыч жана басып чыгаргыч болуп бөлүнөт. Интегралдоочу жана суммалоочу өлчөгүч прибор да болот. Интегралдоочу өлчөгүч прибор ченелүүчү чондук убакыт (же башка өзгөрмө) боюнча интегралданат (мисалы, электр эсептегич, газ эсептегич приборлор). Суммалоочу өлчөгүч прибор түрдүү каналдар боюнча келген эки же андан көп чондуктун маанисин берет (мисалы, бир нече электр генераторлорунун кубаттуулугун суммалоочу ваттметр).

2016-08-11 63 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11