Өлбөс образдар


Өлбөс образдар — бир топ доорлор өтсө да өз маанисин, өз күчүн жоготпой келе жаткан, өтө жогору даражада жалпылаштырылгап образдар. Байыркы гректин мифтериндеги Прометей, кийинки Дон Кихот (Сервантес), Гамлет (Шекспир), Фауст (Гёте), Манас («Манас» эпосу) — өлбөс образдардын катарына кирет. Алардын образын ошол өздөрү жашаган белгилүү тарыхый шарттардагы иш-аракеттерди терең билген жана аны ар ким өзү жашап жаткан заман менен байланыштыра алган учурда гана терең түшүнүүгө болот.

Кыргыз адабияты: энциклопедиялык окуу куралы. Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, - Б.: 2004

2016-08-11 69 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11