Өкмөттөр аралык конференция


Өкмөттөр аралык конференция – мамлекеттердин өзара макулдашуулары боюнча же тийиштүү мамлекеттер аралык (өкмөттөр аралык) компетенттүү уюмдун чечими менен маанилүү саясий, экономикалык, юридикалык же эларалык коомчулуктун кандайдыр бир тар адистештирилген маселелерин талкуулоо жана макулдашылган чечимдерди иштеп чыгуу боюнча чакырылган чогулушу, жогорку кызмат адамдарынын же кызыкдар өлкөлөрдүн атайын өкүлдөрүнүн съезди. Анын катышуучуларынын – мамлекеттердин убактылуу жамааттык органы катары каралат. Ө. а. к. тынчтык, саясий экономикалык, дипломаттык жана аралаш болушу мүмкүн. Ө. а. к-да чечимдер, эреже катары, көпчүлүк добуш же консенсус менен кабыл алынат. Ө. а. к. корутунду актыларды, конвенцияларды (же эларалык укук ченемдерин түзүүгө багытталган актыларды), ошондой эле резолюцияларды (мамлекеттерге же өкмөттөр аралык уюмдарга сунуштарды) кабыл алат.

2016-08-11 61 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11